The Archives

SECURITY GUARD (PENGAWAL KESELAMATAN)

Monday, 30 October 2017

Male or Female
Malaysian age 21 – 50 years
No criminal record & physically fit

Lelaki/Perempuan
Warganegara berumur 21-50 tahun
Tiada rekod jenayah & sihat secara fizikal

6 hari bekerja
KWSP & SOCSO dijamin
Latihan disediakan
Pakaian seragam percuma
Insurans & Perubatan